Gastrointestinal 15 Parasite Panel

240

The PCR parasite stool test analyzes stool to find the DNA of 15 parasites.

Blastocystis hominis, Crysptosporidium parvum, Dientamoeba fragiliis, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia (o intestinalis), Enterobius vermicularis, Cyclospora cayetanensis, Ascaris lumbricoides, Isospora belli, Strongyloides stercoralis, Trichuris trichiura, Onchocerca y Necator americanus, ancylostoma spp, Hymenolepis, Taenia saginata

Back to services